Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Funkčná a taxonomická divetzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom

Funkčná diverzita predstavuje jednu zo súčastí biodiverzity a vyjadruje rozsah funkcií, ktoré daná skupina organizmov v ekosytéme zastáva. Vzťah medzi funkčnou a tradične využívanou taxonomickou diverzitou je vo väčšine ekosystémov takmer úplne neznámy. Projekt sa zaoberá funkčnou diverzitou mokradných spoločenstiev a jej vzťahom k diverzite taxonomickej a k ekosystémovým procesom.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela