Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Cieľom projektu je vytvorenie vlastnej interaktívnej mykologickej zbierky húb, pozostávajúcej z troch čiastkových zbierok: herbára húb členeného na rôzne tematické herbáre, z genobanky čistých kultúr vybraných druhov húb a zo zbierky izolátov DNA vybraných drevorozkladajúcich húb.