RSS RSS print

Multimediálna a interaktívna elektronická učebnica zo štruktúrnej botaniky a mykológie a jej využitie vo výučbe.

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 022UMB-4/2013
Doba riešenia projektu:1. September 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
Spoluriešitelia:

Anna Petrášová
Michal Vagač
Drahomíra Hladká

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvoriť multimediálnu a interaktívnu elektronickú učebnicu zo štruktúrnej botaniky a mykológie pre používateľov tabletov a poukázať na rozsiahle možnosti jej využitia pri praktickej výučbe povinných a povinne voliteľných predmetov z botaniky a mykológie na vysokých školách prírodovedného zamerania. Elektronická učebnica bude patriť medzi prvé učebnice tohto fomátu na Slovensku, pomôže zlepšiť ponuku takýchto učebníc v slovenskom jazyku a predovšetkým pomôže študentom pri samotnej výučbe.

=