Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov

Projekt je zameraný na prípravu, vydanie a prezentáciu sady celoslovenskej vysokoškolskej učebnice súčasnej a systémovej ekológie a prípadových štúdií z danej problematiky, zameraných na vybrané problémy na rôznych úrovniach (svet, Európa, Slovensko...).