Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území

Projekt je zameraný na pomenovanie vplyvu turistickej návštevnosti na vysokohorské organizmy v prostredí Tatranského národného parku a stanovenie miery impaktu na lokálne ekosystémy v makro a mikrobiologickej rovine. V súčasnosti sa ukazuje ako nutnosť pre správne a cielené manažovanie chráneného územia poznať mieru a parameter vplyvu negatívneho faktora, ktorý môže narúšať ekologické vzťahy medzi organizmami. Komparatívnou štúdiou modelových lokalít (dolinové celky) stanovímen únosnú mieru pešej turistiky na prírodné rezervácie.