Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii

Hlavným cieľom projektu je rozvoj výskumných schopností žiakov v oblasti environmentalistky a prírodných vied ako aj zvyšovanie environmentálnej vnímavosti a znalostí prostredníctvom implementácie programu GLOBE. Cieľom je rovnako napomôcť pri realizácii výskumu v oblasti životného prostredia a pozitívne ovplyvniť vzťah žiakov k vede a pripraviť ich na prípadnú kariéru v tejto oblasti.