RSS RSS print

Online seminár: Oktet

Týmto pozývame milých stredoškolákov, záujemcov o chémiu, k riešeniu úloh korešpondenčného seminára Oktet:

https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=72

Svoje riešenia nám pošlite do 18.8.2019.

=