RSS RSS print

Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Marek Skoršepa
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0898-0
Počet strán:187
=