RSS RSS print

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0855-3
Počet strán:67
Kúpiť teraz za 3,80 €
=