RSS RSS print

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1128-7
Počet strán:114
Publikácia na stiahnutie: CD_Nebezpečné rádioaktívne materiály_GU.pdf (3298 KB)
=