RSS RSS print

Chémia sulfidického yperitu

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1121-8
Počet strán:81
Publikácia na stiahnutie: komplet.pdf (3870 KB)
=