RSS RSS print

Priemyselné toxické látky

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1263-5
Počet strán:95
Publikácia na stiahnutie: A4.pdf (7209 KB)
=