RSS RSS print

Chémia výbušnín

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1403-5
Počet strán:113
=