RSS RSS print

Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0277-3
=