RSS RSS print

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Milan Ďuriš, Jarmila Kmeťová, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0074-8
=