RSS RSS print

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Melicherčík Milan, prof. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0276-6
=