Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Interakcie v bio a nanosystémoch

Od kvantovej chémie molekulových interakcií k nanočasticiam. Kvantovochemické výpočty interakčných energií pre "docking a scoring" analýzu vo vývoji liečiv, analýza aktívnych miest interakcie liečivo-biomolekula. Modely pre interakcie kovov s povrchmi, molekulové procesy na povrchoch a dutinách. Kontrola presnosti približných metód počítačovej chémie pre interakcie veľkých molekúl a molekulových klastrov pomocou relativistických CC referenčných dát pre menšie modelové systémy.