Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Viacúrovňové teoretické štúdium fluorescencie biologicky významných molekulových komplexov

Cieľom projektu je štúdium fluorescenčných spektier ako efektívneho indikátora štruktúrnych zmien a medzimolekulových interakcií biologicky významných molekúl komplexov modernými prístupmi počítačovej chémie kombinujúcimi presné ab initio metódy s implicitnými solvatačnými modelmi a metódami molekulovej dynamiky.