RSS RSS print

 

XV. Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike

sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnia 

11. apríla 2019.

 
Majstrovské triedy z časticovej fyziky (International Particle Physics Masterclasses) ponúkajú stredoškolákom možnosť vyskúšať si prácu časticových fyzikov. Po úvodných prednáškach účastníci sami za pomoci softvérových balíkov analyzujú dáta, namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v CERNe. Výsledkom je nájdenie bozónu Z0 a niekoľkých prípadov Higgsovho bozónu. V závere programu sa vdeokonferenčne spojíme s CERNom a s univerzitami v Lecce, Zaragoze a v Opave, s ktorými prediskutujeme naše výsledky, keďže všetci budeme pracovať na rovnakej analýze, ale na iných dátach. V rámci programu chystéme aj panelovú diskusiu o možnostiach štúdia (časticovej) fyziky, o tom, ako sa dostať do CERNu, a podobne. 
 
Kedy: 11: apríla 2019, 9:00 - 17:00 
 
Kde: Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica 
Prihlasovanie: máte čas len do 1.apríla,12:00 na adrese darina.frindtova@umb.sk . Pri prihlasovaní pošlite, prosím, meno, školu a email študenta. 
Cestovanie: Pre účastníkov zo vzdialenejších regiónov môžeme pomôcť s organizáciou cesty tam a späť tak, aby sa mohli zúčastniť celej akcie. V prípade potreby to prosím napíšte pri prihlasovaní.
Strava: Účastníci budú mať zabezpečený obed.
 
Odborné zabezpečenie: prof. Dr. Boris Tomášik 
 
Presnejšie informácie o programe nájdete v prílohe. 
  1. ProgramMC2019.pdfProgram (43 KB)