Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Teória a popularizácia s CERNom II. (TEPOC II.)

Finančná podpora MŠ SR na zabezpečenie zmluvnej spolupráce Fakulty prírodných vied UMB s Oddelením fyziky, Útvarom teórie, Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN).  Inštitúcie budú spolupracovať predovšetkým  v oblasti fenomenológie ultrarelativistických zrážok ťažkých iónov a hustej silno-interagujúcej hmoty. V rámci projektu sa každoročne usporiadajú majstrovské triedy v časticovej fyzike.