RSS RSS print

Schválené mobility na rok 2014/2015

Schválené učiteľské mobility na akadem rok 2014/2015:

  1. RNDr. Oľga Slobodníková, PhD.: Universita per Stranieri di Siena, Siena (Taliansko); kód: I SIENA02

Schválené študentské mobility na akademický rok 2014/2015:

  1. Petra Polková (Bi-Ge, 4. roč.), Karlova univerzita v Prahe (ČR); kód: CZ PRAHA07
  2. Lukáš Jurga (Bi-Ge, 4. roč.), Karlova univerzita v Prahe (ČR); kód: CZ PRAHA07
=