RSS RSS print

Exkurzia zo všeobecnej geológie

Termín konania: 8. – 9. 5. 2019

 

Odchod je každý deň o 7,00 z parkoviska pred  FPV UMB, na Tajovského 40; predpokladaný návrat 18.00-19.00 na Tajovského 40

 

  1. deň: BB – Martin (Attilova mohyla, geológia Malej Fatry), Brodno (bradlové pásmo, geológia Západných Karpát) - Klubina (lom pieskovce, flyšové súvrstvia) – Vychylovka (vychylovské prahy) - Zázrivá (vrása) – Lisková (numulitové pieskovce) – Lúčky (travertínový vodopád) - Bešeňová (travertíny) – Liptovská  sada (rífové vápence)
  2. deň: BB - Brezno –Mazorníkovo (morfológia kotliny) – Sihla (granity) – Lipovany (morské sedimenty so skamenelinami) – Šiatorošská Bukovinka (andezitový lom) – Šomoška (časičový vodopád) - Hajnáčka (diatréma), Kostná dolina (morfológia, skameneliny), Šurice (vulkanity)

 

Povinná výbava:  zápisník, geologické kladivo (môže byť aj obyčajné), sáčky na vzorky, terénna obuv a oblečenie (ochrana proti dažďu), jedlo a pitie.

 

Podmienka uznania predmetu: prehľadné poznámky, prípadne nákresy o všetkých navštívených lokalitách zaznamenané (čitateľne) v terénnom zápisníku. Akceptujú sa len originálne poznámky (nie počítačovo spracované). Vzorky hornín a minerálov.

 

Vedúci exkurzie:

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

 

Trasa sa môže meniť podľa počtu študentov.

 

 

Poplatok na TC v sume 24,- EUR prosíme uhradiť do 30. apríla na číslo účtu:

IBAN: SK 47 8360 5207 0042 0302 7949. Do poznámky uveďte svoje meno.

 

 

=