RSS RSS print

GIS DAY - Nitra, 22.11.2017

Témou konferencie bolo využívanie GIS technológií v praxi. Na konferencii sa prezentoval RNDr. Matej Masný, PhD. s príspevkom "Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií Fakulty prírodných vied UMB - Predstavenie centra a prehľad jeho aktivít".

=