Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Študentský geografický spolok Mateja Bela

Kto sme?

Študentský geografický spolok Mateja Bela je nezisková, nepolitická organizácia študentov geografie a geológie na Katedre geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikol začiatkom roka 2016 iniciatívou pedagógov a študentov Katedry geografie a geológie FPV UMB.

Čo robíme?

Cieľom spolku je sprostredkovať bližšiu spoluprácu medzi študentmi a pedagógmi, poskytovať informácie a rady začínajúcim študentom na katedre geografie a geológie a organizovať rôzne odborné, populárno-náučné či spoločenské akcie i podujatia za účelom skvalitnenia študentského života a rozvoja osobnosti budúceho geografa.

Členstvo:

Členom sa môže stať ktorýkoľvek študent Katedry geografie a geológie FPV UMB. Členstvo je bezplatné a poskytuje prehľad o podujatiach organizovaných spolkom,  katedrou a Slovenskou geografickou spoločnosťou v podobe súťaží, prednášok alebo voľno-časových aktivít a pod.

Vedenie spolku:

Bc. Anna Mihálová – 2n GeHi_m

Bc. Monika Miková – 2n BiGe_m

Čestní členovia:

Bc. Alžbeta Hrádocká

Mgr. Lukáš Volentier

Bc. Zuzana Badáková

Bc. Monika Odrobiňáková

Barbora Piptová

Martina Stančíková 

Bc. Lenka Gubová

Mgr. Martin Baláž

Bc. Matej Slaniniak

Ako nás môžete kontaktovať?

Osobne alebo na emailovej adrese: sgsmb@umb.sk

Na facebookovej stránke nás možno nájsť pod názvom Študentský geografický spolok Mateja Bela