Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Čriepky z Tuniska

Prezentácia zážitkov Mgr. Richarda Pouša, PhD. z cesty do exotického Tuniska. Prednáška bude 12. 04. 2016 o 17.00 v miestnosti 357.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela