Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Nový Zéland

Dňa 25. 10. 2016 sa uskutočnila prednáška PaedDr. Ľubice Tomkovej z cyklu Geografické utorky. Témou prednášky bol Nový Zéland, jeho krásy, zaujímavosti a špecifiká.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela