RSS RSS print

Terénne cvičenia v zahraničí

 

AKTUÁLNE TERÉNNE CVIČENIA - 2018

Terénne cvičenia v zahraničí (TCZ) 2018

Pobaltie – Helsinki – Petrohrad

Terénne cvičenia v zahraničí (TCZ) sú zaradené ako výberový predmet v ŠP učiteľstvo geografie a  v ŠP geografia. V akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia v pobaltských krajinách (Litva, Lotyšsko, Estónsko), Helsinkách (výberová destinácia) a Petrohrade (Rusko). 

 

Termín:  20. 6. – 2. 7. 2018.

 20. 6. (streda): odchod 03:00 hod. z parkoviska FPV UMV Banská Bystrica – tranzit cez Poľsko –  Kaunas (ubyt.)

 21. 6. (štvrtok): Kaunas – Vilnius – Kaunas (ubyt.)

 22. 6. (piatok): 23. 6. (sobota): Kaunas – Klaipeda – trajekt na Kuršskú kosu – Smiltyne – Nida – Klaipeda – Palanga – Klaipeda – Kaunas (ubyt.)

 23. 6. (sobota): Kaunas – tranzit cez Lotyšsko – Tallinn (Estónsko, ubyt.)

 24. 6. (nedeľa): Tallinn – prehliadka mesta, resp. rýchloloďou do Helsínk a späť (výberová destinácia, platí si každí účastník samostatne) – Tallinn (ubyt.)

 25. 6. (pondelok): Tallinn – Narva – štátna hranica – Petrohrad (ubyt.)

 26. 6. (utorok): Petrohrad (ubyt.) – dopravu metrom a maršrutkami si hradí každý účastník sám, ako aj vstupy do múzeí v meste alebo okolí (Petrodvorec, Jantárová komnata)

 27. 6. (streda): Petrohrad (ubyt.), vstup do Ermitáže je pre cudzincov povinný vopred cez elektronickú vstupenku  pozri  link 

 28. 6. (štvrtok): Petrohrad (ubyt.)

 29. 6. (piatok): Petrohrad – Pskov – štátna hranica – Riga (Lotyšsko, ubyt.)

 30. 6. (sobota): Riga – NP Kemeru – Jurmala – Riga (ubyt.)

 1. 7. (nedeľa): Riga – Varšava (ubyt.)

 2. 7. (pondelok): Varšava – Czenstochowa – Banská Bystrica (príchod v neskorej nočnej hodine)

 

Termín je podľa dohody KGaG a KTVaŠ stanovený na obdobie po ukončení štátnych skúšok a pred promóciami. 

 Vízové podmienky: študijné víza cez jednu z petrohradských univerzít, ktoré sú bezplatné. Ostatné vízové podmienky:       pozri link 

 Prihlasovanie na TCZ 2018:

 - meno, priezvisko, študijný program, adresa, číslo pasu (pozri vízové podmienky), mailová adresa, resp. č. mobilu. Údaje posielať na: alfonz.gajdos@umb.sk,

 - celková suma za TCZ bude cca 600 eur, zálohu 50 eur zaplatiť do 15.12.2017 na číslo účtu

 SK47 8360 5207 0042 0302 7949 (do správy pre prijímateľa uviesť "TCZ"),

 - druhú zálohovú platbu vo výške 350 eur zaplatiť do 15.03.2018,

 - tretiu platbu vo výške cca 200 eur zaplatiť do 30.04.2018.

 

=