RSS RSS print

Terénne cvičenia z fyzickej a humánnej geografie 2017

V dňoch 13. až 20. mája 2017 sa študenti druhého ročníka študijného programu Učiteľstvo geografie v kombinácií predmetov zúčastnili terénnych cvičení. Trasa viedla regiónmi stredného a východného Slovenska. Obsahovo boli zamerané na spoznávanie miestnej krajiny s jej prírodnými a kultúrnymi fenoménmi, na analýzu vzťahov medzi jej zložkami a na objasňovanie vybranej problematiky z oblasti fyzickej a humánnej geografie. Pracovali sme spoločne na rôznych úlohách a zadaniach. Každý študent dostal problémovú otázku týkajúcu sa navštívených lokalít a pozorovaných fenoménov. Počas niekoľkých dní sme navštívili viaceré zaujímavé miesta, získali obrovské množstvo informácií a prežili nezabudnuteľné chvíle v príjemnej atmosfére. Poďakovanie patrí všetkým zúčastnením študentom, šoférovi Milanovi a pedagógom z katedry.

=