Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

Projekt je zameraný na vypracovanie a aplikáciu moderných metód výučby, ako aj na vytvorenie učebných textov o geografii Afriky, súčasti vysokoškolského vzdelávacieho projektu pre geografov a učiteľov v rámci regionálnej geografie sveta. 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela