RSS RSS print

Pedológia (vo svetle novších poznatkov)

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Jozef Kobza
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0622-1
Kúpiť teraz za 10,10 €
=