RSS RSS print

Rudné suroviny Slovenska

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Štefan Ferenc
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0445-6
=