RSS RSS print

Chránené územia Slovenska

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Škodová Martina, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0138-7
=