RSS RSS print

Regionálna geografia Kanady

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Slobodníková Oľga, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0152-3
=