RSS RSS print

Zahraničná spolupráca

Katedra spolupracuje v edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti s viacerými zahraničnými a domácimi pracoviskami, výsledkom čoho sú spoločne riešené vedecko-výskumné úlohy i vedecké konferencie.

 Holandsko:

 • Department of Geography, Fontys University of Applied Sciences Tilburg

Veľká Británia:

 • Institute of Education, University of London

Nemecko:

 • Institut für Geographie, Univerzität Postdam

Turecko:

 • Department of Educational Sciences, Boğazici University, Istanbul

Česká republika:

 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Fakulta přírodních věd, Ostravská univerzita v Ostravě
 • Katedra fyzické geografie a geoekologie, Fakulta přírodních věd, Ostravská univerzita v Ostravě
 • Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brne
 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Fakulta přírodních věd, Karlova univerzita v Prahe
 • Katedra přírodních věd, Fakulta přírodních věd, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Poľsko:

 • Inštitút geografie a priestorového manažmentu, Jagelovská univerzita v Krakove
 • Inštitút geografie, Univerzita Jana Kochanowského v Kielcach
 • Katedra ekonomickej geografie, Ekonomická fakulta, Opolská univerzita v Opole

Slovinsko:

 • Katedra geografie, Fakulta humanitných vied, Mariborská univerzita v Maribore

Srbsko:

 • Katedra geografie, turizmu a hotelierstva, Fakulta prírodných vied, Univerzita v Novom Sade

Maďarsko:

 • Eszterházy Károly College Faculty of Natural Sciences, Department of Geography, University of Eger

Ukrajina:

 • Geological Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na Katedru v rámci programu Erasmus sú v ponuke tieto kurzy v anglickom jazyku:

 1. Geo-ecological survey and applications
 2. Political geography of Slovakia
 3. Specific position of soil in the landscape
 4. Geoinformation technologies in the sphere of landscape conservation
 5. Geography of Slovakia
 6. Geography of tourism
 7. Geography education
 8. Geology of the Western Carpathians
 9. Mesozoic volcanism in the Western Carpathians
=