RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Kancelária:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Viera Šimonová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 09:00 - 12:00

Profesori

prof. Ing. Jozef Kobza,CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, člen Predsedníctva SAPV 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jozef.Kobza@umb.sk
Kancelária:F351a 
Telefónne číslo:048 446 7352
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00

Docenti

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Poverený vedením Katedry životného prostredia 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Kancelária:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Stanislav.Jelen@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7254
Streda: 09:00 - 11:00
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:dagmar.popjakova@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Streda: 15:00 - 17:00, Štvrtok: 09:30 - 11:30

Odborní asistenti

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:lenka.anstead@umb.sk
Kancelária:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Streda: 09:00 - 11:00
Mgr. Štefan Ferenc, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:stefan.ferenc@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7253
Pondelok: 09:00 - 11:00, Streda: 10:30 - 11:30
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Kancelária:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00
RNDr. Tibor Madleňák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Tibor.Madlenak@umb.sk
Kancelária:F352 
Telefónne číslo:048 446 7352
Streda: 09:00 - 11:00
RNDr. Matej Masný, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Matej Masný, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:matej.masny@umb.sk
Kancelária:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Utorok: 10:00 - 12:00
RNDr. Tatiana Mintálová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:tatiana.mintalova@umb.sk
Kancelária:310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 10:35 - 11:35
Mgr. Richard Pouš,PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Kancelária:309 
Telefónne číslo:048 446 7309
Mgr. Viera Šimonová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 09:00 - 12:00
RNDr. Martina Škodová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Martina Škodová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Martina.Skodova@umb.sk
Kancelária:F303 
Telefónne číslo:048 446 7303
Utorok: 09:00 - 15:00
RNDr. Karol Weis, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Karol Weis, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Karol.Weis@umb.sk
Kancelária:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Štvrtok: 08:00 - 10:30
Mgr. Michaela Žoncová, PhD | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:michaela.zoncova@umb.sk
Kancelária:302 
Telefónne číslo:048 446 7302

Vedeckí pracovníci

RNDr. Roberta Prokešová, PhD | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Roberta Prokešová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vedecká pracovníčka, kvalifikačný stupeň IIa 
Zaradenie:Vedecká pracovníčka 
E-Mail:roberta.prokesova@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7254
Pondelok: 12:00 - 14:00

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Doležajová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Zuzana Doležajová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:zuzana.dolezajova@umb.sk
Kancelária:301 
Telefónne číslo:048 446 7301
Ľubomír Suja | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ľubomír Suja
Funkcia v zamestnaní:Technik, 355 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:lubomir.suja@umb.sk
Kancelária:355 
Telefónne číslo:048 446 7355
=