RSS RSS print

Materiály k výučbe

Na informatickom krúžku v akademickom roku 2018/2019 sa zaoberáme prevažne vyučovaním programovania a informatického myslenia.

Témy:

1. Programovanie mobilných aplikácií - žiaci sa učia programovať mobilné aplikácie pomocou blokového jazyka Scratch v online nástroji App Inventor.

Nástroj App Inventor vytvorila spoločnosť Google spolu s MIT. V nástroji je možné vytvárať mobilné aplikácie pre operačný systém Android. V prípade, že by ste chceli vytvárať mobilné aplikácie, ktoré budú spustiteľné aj na operačnom systéme iOS (Apple) je potrebné ich vytvárať v online nástroji Thunkable (ktorý je tzv. nadstavbou na nástroj App Inventor). 

Nástroje App Inventor a Thunkable sú bezplatné nástroje, ktoré vyžadujú iba prihlásenie sa pomocou Google ID (napr. gmail účet)

 Ďalšie zdroje na vyvíjanie aplikácii:

  • word dokument "príprava app infentor.docx"
  • tutoriály z oficiálnej stránky App Inventor: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/tutorials.html  V tutoriáloch je možné vybrať si kategóriu aplikácie, ktorú chcete vytvárať
  • kniha v českom jazyku App Inventor, autor David Wolber https://www.martinus.sk/?uItem=175374

2. Programovanie edukačnej dosky micro:bit 

 Ďalšie zdroje na vyvíjanie aplikácii:

  • pdf tutoriály v prílohách (microbit-01.pdf, microbit-02.pdf, microbit-03.pdf)
  • tutoriály z oficiálnej stránky https://microbit.org/
  • slovenské tutoriály

3. Programovanie drona Airblock - bude doplnené

4. Programovanie robota mBot Ranger - bude doplnené

5. Programovanie robota Kitibot - bude doplnené

=