RSS RSS print

Robotický krúžok pre žiakov ZŠ

Od 8.1.2020 otvárame nový bezplatný krúžok pre žiakov zo základných škôl s názvom "Robotický krúžok pre žiakov ZŠ"

Pre viac informácii kontaktujte patrik.vostinar@umb.sk lektora a organizátora kurzu.

=