Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Drawing Road

Prečítajte si o novej hre študentov našej katedry:

https://www.mojandroid.sk/drawing-road-nova-hra-slovenskych-studentov/


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela