RSS RSS print

EXACT RECRUITMENT s.r.o.

Personálno-konzultačnej spoločnosť EXACT RECRUITMENT hľadá programátora na nasledujúcu pozíciu:

 

Momentálne obsadzujeme programátorské pozície v Bratislave so zameraním na:

• Android

• iOS

• PHP

• Windows

• C#, Delphi, ASP.NET, .NET, SQL, XLM

• Java

EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o.

Majerská 3
821 07 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421/(0)948 469 189,
Skype: veronika.exact
E-mail: veronika@exact-recruitment.sk
Web: www.exact-recruitment.sk
 

=