RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Algoritmy na grafoch a algebraických štruktúrach

Číslo projektu:VEGA 1/0487/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Rozširovanie kompetencií v práci s ekosystémom vysokovýkonného počítania

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Grafové algoritmy a ich aplikácie

Číslo projektu:VEGA 1/0150/14 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Automatizované spracovávanie trasologických objektov

Číslo projektu:APVV-0219-12 Doba riešenia projektu:1. Október 2013 - 30. September 2017
Vedúci projektu FPV:Mgr. Michal Vagač, PhD.

Vyučovanie robotiky s využitím sociálnych sietí

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2011 Doba riešenia projektu:1. Január 2011 - 31. December 2013
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.