Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

16.12.2015

Uskutočnila sa "Vianočná IT Party"


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela