RSS RSS print

Informatický krúžok pre žiakov ZŠ

 

Nadpis informatický krúžok

 

V akademickom roku 2017/2018 začala Katedra informatiky FPV UMB organizovať informatický krúžok pre žiakov základných škôl. Informatického krúžku sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a funguje na základe toho, že budúci učiteľ učí malú skupinku žiakov, príp. prebieha tzv. team-teaching – dvaja učitelia učia spolu malú skupinku žiakov. Ide o akúsi predprípravu na pedagogickú prax, ktorej sa môžu zúčastniť všetci študenti učiteľstva informatiky v kombinácii študujúcich na katedre informatiky FPV UMB. Počas minulého roka sme vďaka projektu zakúpili Airblock drona, micro:bity a iné programovateľné technológie. V akademickom roku 2018/2019 plánujeme zakúpiť nové vzdelávacie pomôcky (STEM roboty, atď.) vďaka sponzorom.

Informačný krúžok - študenti FPV UMB

 

Informačný krúžok 2017/2018 - účastníci

Žiaci a budúci študenti učiteľstva majú možnosť pracovať s:

Informatický krúžok - žiaci

 Žiaci a budúci študenti učiteľstva majú možnosť pracovať s:

V akademickom roku 2018/2019 Katedra informatiky FPV UMB získavala v rámci zapojenia sa rôznych projektov nové vyučovacie pomôcky a roboty:

 • mBot Ranger -Transformable STEM Educational Robot Kit   
  • https://www.youtube.com/watch?v=t-kNwpPifao
 • Kids Creative DIY 6 IN 1 Solar Transformation Robot 
  • https://www.youtube.com/watch?v=zvU_Hy8R2_g
 • SparkFun micro:bot kit for the micro:bit BBC 
  • https://www.youtube.com/watch?v=GTmKI9vKEeU
 • Micro:bit (iniciatíva Meet and Code a občianske združenie SPy)
  • https://www.youtube.com/watch?v=Wuza5WXiMkc
 • KitiBot, Starter Robot, Graphical Programming 
  • https://www.youtube.com/watch?v=7TWLAsspXDA
 • Phiro Pro 
  • https://www.youtube.com/watch?v=wH-9-_Wqtcs

Micro:bit - obrázok   Phiro Pro   Kitibot   Airblock dron   Creative Kids 6 in 1

Krúžok je v akademickom roku 2018/2019 organizovaný v rámci národného projektu IT Akadémia a je bezplatný pre žiakov ZŠ.

 Sponzori:

 • Katedra informatiky FPV UMB
 • Komenského inštitút
 • Iniciatíva Meet and Code a občianske združenie SPy
 • KEGA 

Viac o krúžku je možné dočítať sa aj v Čiernej labuti. 

Odkaz na stiahnutie letáku : stiahnuť leták.

Pre prihlásenie na krúžok je potrebné sa prihlásiť (prihlásiť žiaka ZŠ) pomocou formulára na stránke IT akadémie (po kliknutí tu).

 

=