RSS RSS print

Akademický rok 2018/2019

harmonogram štúdia 2018/2019

Bc.

Učiteľstvo matematiky

garant
prof.RNDr.Pavol Hanzel, CSc.

 

študijný poradca
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

otázky na štátne skúšky

Matematika

garant
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

 

študijný poradca
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
otázky na štátne skúšky

 

Mgr.

Učiteľstvo matematiky

garant

prof.RNDr.Pavol Hanzel, CSc.

 

študijný poradca
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

pedagogická prax

 

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
 
tézy na štátne skúšky

Matematika v analýze dát a vo financiách

garant

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

 

študijný poradca
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

Odborná prax

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

tézy na štátne skúšky

 

PhD.

Matematická analýza

garant
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc
charakteristika predmetov
informácie
o priebehu štúdia
zoznam členov odborovej  komisie

Pravdepodobosť a matematická štatistika

garant
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

charakteristika predmetov

informácie
o študijnom programe

Teória vyučovaia matematiky

garant
prof. RNDr.Pavol Hanzel, CSc.
informácie o študijnom programe

Mathematics Genealogy Project

(Chcete vedieť kto bol komu školiteľom / kto bol koho žiakom?)