RSS RSS print

Akademický rok 2020/2021

 

harmonogram štúdia 2020/2021

Bc.

Učiteľstvo matematiky

garant
prof. RNDr.Miroslav Haviar, CSc.

 

študijný poradca
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
odporúčaný študijný plán (akreditované v roku 2015)

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

LaTeX - inštalácia

 

LaTeX - šablóna práce

otázky na štátne skúšky

Matematika

garant
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

 

študijný poradca
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
(akreditované v roku 2017)
otázky na štátne skúšky

 

Mgr.

Učiteľstvo matematiky

garant

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

 

študijný poradca
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
(akreditované v roku 2015)

aktualizované

predmetové listy

nájdete v AISe

 

 

pedagogická prax
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
 
tézy na štátne skúšky

Matematika v analýze dát a vo financiách

garant

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

 

študijný poradca
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
odporúčaný študijný plán
(akreditované v roku 2017)

Odborná prax

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

tézy na štátne skúšky

 

PhD.

Matematická analýza

garant
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc
charakteristika predmetov
informácie
o priebehu štúdia
zoznam členov odborovej  komisie

Mathematics Genealogy Project

(Chcete vedieť kto bol komu školiteľom / kto bol koho žiakom?)