Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Študijné programy

 

Bc.

Matematika

 

(v kombinácii predmetov)

 

Mgr.

Matematika v analýze dát a vo financiách

 

(v kombinácii predmetov)

 

PhD.

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

(dobiehajúce štúdium)

 

 

Matematická analýza

 

 

Teória vyučovania matematiky

(dobiehajúce štúdium)

ideálna nadväznosť jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) je vyznačená farebne