RSS RSS print

Doktorandské študijné programy

Študijný odbor:  Matematická analýza

Študijný program: Matematická analýza

  • dĺžka štúdia: denné štúdium 4 roky, externé štúdium 5 rokov
  • garant: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.,
  • spolugaranti: doc. RNDr. Roman Hric, PhD., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

 


Študijný odbor: Teória vyučovania matematiky

Študijný program: Teória vyučovania matematiky (dobiehajúci študijný program)

  • dĺžka štúdia: denné štúdium 3 roky, externé štúdium 5 rokov
  • garant: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.,
  • spolugaranti: doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc., doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

 


 

=