Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry

Cieľom projektu je získanie originálnych výsledkov v teórii funkcií, množinovo-hodnotových zobrazení a parciálnych funkcií. Zameriava sa hlavne na charakterizácie minimálnych cusco zobrazení, na kardiálne invarianty topológií (silnej) rovnomernej konvergencie na bornológiách, na husté reprezentácie a na fragmentáciu množinovo-hodnotových zobrazení, na charakterizácie grafovo kvázispojitých funkcií, množiny bodov silnej kvázispojitosti funkcií a na funkcie zachovávajúce alebo meniace kvalitu konvergencie radov.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela