Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Grafy, grupy a plochy

Projekt je zameraný na klasifikáciu grúp na plochách malých rodov a štúdium Archimedovských máp malých rodov. Venovaný je výskumu asymptotických vlastností máp, kde symetrie máp hrajú úlohu pri enumerácii tried izomorfizmov. Hľadá minimálne dvojhodnotové excentricitové postupnosti súvislých grafov a minimálne excentricitové postupnosti pre grafy s najmenšou excentricitou 4. Ďalšou riešenou oblasťou, je oblasť skúmania štrukturálnych vlastností polytópov a grupových akcií získaných z vysokorozmerných lineárnych reprezentácií konečných grúp: výpočet skeletonových prvkov, počty vrcholov, hrán, atď.