Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti žiakov základných škôl (a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií) prostredníctvom efektívneho začlenenia moderných technológií do vyučovania matematiky.