Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Semináre

Katedra matematiky FPV UMB v spolupráci s pobočkou JSMF organizuje nasledujúce semináre:


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela